Wetenschap

Kaarten maken voor artikelen, proefschriften, congresbundels. Resultaat van literatuurstudie of onderzoek in het veld. Door geografen, planologen, historici of archeologen. De ligging duidelijk maken van onderzoekslocaties met soms onvindbare of verdwenen namen. Plaatsen aanwijzen waar de Niger-rivier doorwaadbaar is. Of dichter bij huis: aangeven welke kavels voor sloop in aanmerking komen in Amsterdamse stadsvernieuwingsgebieden. Hoe duinzand ooit Zeeuwse akkers heeft overstoven. Bewerkelijk maar interessant, want: werken met oorspronkelijk materiaal, met nieuw inzicht en altijd direct contact met onderzoeker of auteur.

Opdrachtgevers: o.a. Ashgate Publishing, Kluwer Academic Publishers, Van Gorcum, Amsterdam University Press, Aksant, Matrijs, Routledge, African Studies Centre, Karthala, Manohar, Jan van Arkel, International Books, Tijdschrift Rooilijn, Koninklijke Brill-Tilburg University, Tropenbos International, Palgrave Macmillan.


Mient 23, 1901 AB Castricum, 06-34734572, info@uva-kaartenmakers.nl