Vooruitzien

Hoe ziet Nederland er uit in 2040? Op basis van 700 schetsen gemaakt door scholieren tekenden we een samengestelde kaart met als uitgangspunt de huidige topografie van ons land. Te zien zijn: ondergelopen land, nieuwe inpolderingen, een eiland voor de kust en annexaties van Duits en Belgisch grondgebied. Voor: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Onderwijscentrum VU en Cito, 2010.

NL 2040
Mient 23, 1901 AB Castricum, 06-34734572, info@uva-kaartenmakers.nl