Rekenvaardigheid

Next

Vier maal (een stukje) Gouda van dichtbij tot veraf. Om rekenlessen op de basisschool te koppelen aan alledaagse informatiebronnen, zoals een kaart. Voor: Noordhoff, Methode Rekenrijk , 2010.

Schaal

Mient 23, 1901 AB Castricum, 06-34734572, info@uva-kaartenmakers.nl