Joegoslavië

De etnische lappendeken van Serviërs, Moslims en Kroaten en de landen van voormalig Joegoslavië in het jaar 1992, voor: Uitgeverij Actmedia, George Mustert, Aanklacht massamoord, 2008.


Mient 23, 1901 AB Castricum, 06-34734572, info@uva-kaartenmakers.nl