Divers

Kaarten maken voor gevarieerde producties. Voor belangenorganisaties met hun jaarverslagen, voor rapportages van de overheid. Soms kaarten die een stelling ondersteunen. Bedreiging van de natuur op Borneo of uitputting van de visstand in de wereldzeeën. Achtergronden bij de nasleep van de Joegoslavische burgeroorlog. Kaarten voor een boek over Afghanistan om te voorzien in de plotsklaps toegenomen behoefte aan informatie over dat land na 11 september 2001. Van kleurrijke uitklapper tot sobere lijntekening passend bij romandruk.

Opdrachtgevers: o.a. Brepols, Strengholt-Actmedia, Balans, Prometheus, ROmagazine, Bulaaq, Ministerie BuZa, Stichting Natuur en Milieu, IUCN The World Conservation Union, Elmar, SNV, ICCO, ABN-AMRO, Universiteitsmuseum, WWF, Stichting Terebinth.


Mient 23, 1901 AB Castricum, 06-34734572, info@uva-kaartenmakers.nl