Stadsuitbreiding

Amsterdam, de negentiende-eeuwse ring: nieuwe stedelijke bestemmingen in het poldergebied buiten de Singelgracht, per periode ingekleurd op bestaande ondergrond, voor: Uitgeverij SUN en Jan Wagenaar Stichting, Geschiedenis van Amsterdam, deel III, Hoofdstad in aanbouw, 2006


Mient 23, 1901 AB Castricum, 06-34734572, info@uva-kaartenmakers.nl